Selecteer een pagina

Privacy

Voor ons is het vanzelfsprekend dat we de persoonlijke levenssfeer van onze klanten (coachees, studenten en opdrachtgevers) en de bezoekers van onze website beschermen. Persoonlijke gegevens worden door Buro Wonderland dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid behandeld en naar beste kunnen beveiligd.

Over ons

Wij zijn Buro Wonderland. Wij beheren twee websites: www.burowonderland.nl en www.wonderlandopleidingen.nl.

Onze gegevens zijn:
Wonderland Training & Advies V.O.F.
Insulindeweg 27
2612 EL  Delft
KvK 55821227

Verwerking en gebruik van je persoonsgegevens

In het kader van onze bedrijfsactiviteiten en het verzenden van onze nieuwsbrief leggen wij gegevens vast. Voor onze nieuwsbrief gaat dit om de voornaam en het e-mailadres. Voor onze betaalde bedrijfsactiviteiten gaat het om contactgegevens, gegevens over betalingen, factuurgegevens, afgenomen diensten, gevolgde trainingen en behaalde certificaten.
Buro Wonderland gebruikt deze gegevens voor de uitvoering en de afhandeling van de betreffende overeenkomst, maar stelt deze gegevens nooit ter beschikking aan derden.

Trainers en begeleiders van Buro Wonderland

Voor de trainers en begeleiders, werkzaam voor Buro Wonderland, is het strikt verboden om de gegevens van klanten, coachees en studenten die zij in het kader van hun werkzaamheden voor Buro Wonderland ontmoet hebben, te gebruiken voor andere doeleinden. Bijvoorbeeld voor het werven van deelnemers voor andere trainingsactiviteiten of het aankondigen van andere producten. Een uitzondering hierop is wanneer een voor Buro Wonderland werkende trainer of begeleider een coachee, student of opdrachtgever zelf heeft doorverwezen naar het Buro Wonderland. In dat laatste geval heeft hij/zij uiteraard het volste recht om deze personen te blijven benaderen.

Je e-mailadres

Je e-mailadres en voornaam worden door ons opgeslagen in MailChimp. De servers van MailChimp zijn gevestigd in de Verenigde Staten. Als je jouw e-mailadres hebt opgegeven, bijvoorbeeld voor het ontvangen van onze nieuwsbrief, wordt je e-mailadres alleen maar daarvoor gebruikt. In de nieuwsbrief kunnen ook nieuwe activiteiten van Buro Wonderland opgenomen worden. Wij stellen deze gegevens nooit ter beschikking aan derden.

Foto’s

Soms worden er tijdens de trainingen en opleidingen van Buro Wonderland foto’s gemaakt. Deze foto’s kunnen, alleen na toestemming van de persoon of personen op de foto, gebruikt worden op onze website, nieuwsbrief of Facebook.

Vertrouwelijkheid en bedrijfsgeheimen

Trainers en begeleiders van Buro Wonderland behandelen strategische en persoonlijke informatie van coachees, studenten en opdrachtgevers strikt vertrouwelijk.

Afmelden en verwijderen van je gegevens

Als je jouw gegevens wilt verwijderen, ongeacht in welke vorm ze zijn opgeslagen, dan doen wij dat binnen 5 werkdagen. Je kunt een e-mail sturen naar info@burowonderland.nl. Als je duidelijk aangeeft om welke gegevens het gaat, zullen wij deze binnen 5 werkdagen wissen of verwijderen. Deze termijn van 5 dagen kan in uitzonderlijke gevallen worden verlengd in verband met vakantie of ziekte van medewerkers van Buro Wonderland.
Onderaan onze nieuwsbrief vind je een ‘unsubscribe‘ link waarmee je jouw e-mail adres rechtstreeks uit ons bestand kunt verwijderen.

Wijziging privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De wijzigingen worden in dat geval uitgevoerd vanaf de aangekondigde datum van wijziging.

Buro Wonderland, november 2017