Selecteer een pagina

De laatste tijd begint in de managementliteratuur steeds meer het bewustzijn door te klinken dat we anders met mensen in onze organisaties kunnen omgaan. Dat het goed is om individuen de ruimte te geven om ook in het werk invulling te geven aan individuele waarden. Een lastig onderwerp aangezien het een totaal andere wijze van begeleiden van individuele medewerkers vraagt. Hieronder vind je een tweetal boeken die zich bezighouden met deze opgave.

Grote bedrijven zijn gevangenissen van de menselijke ziel
Charles Handy

Charles Handy is deel van de eerste generatie Europeanen die zich verdiepten in organisaties. Hij is de schrijver van meerdere managementboeken en is medeoprichter van de London Business School. Ondanks de invloed die Handy heeft gehad op de ontwikkeling van management in organisaties, is hij nog niet tevreden over de menselijkheid van organisaties. ‘Grote organisaties zijn gevangenissen van de menselijke ziel. Dat komt onder meer omdat het bedrijfsleven is geobsedeerd door groei. Dan is het onvermijdelijk dat je werknemers gaat zien als human resources, in plaats van als mensen zoals jij en ik.’

‘Gedraag je!’
Gerald Morssinkhof

Gerald Morssinkhof nodigt in zijn boek ‘Gedraag je’ bedrijven en organisaties uit te stoppen met beleid te bedenken op basis van een rationeel mensbeeld en meer de kracht van de groep te gebruiken. ‘Doorgaans bedenken managers beleid op basis van een rationeel mensbeeld. Ze stellen doelen op, formuleren targets, en proberen die vervolgens over te dragen op hun werknemers. Ze gaan er dus vanuit dat de mensen die met dit beleid worden geconfronteerd hun gedrag eraan zullen aanpassen. … Op papier is daar helemaal niets mis mee, maar mijn ervaring is wel dat deze benadering vaak niet strookt met de realiteit. … Onderzoek heeft aangetoond dat mensen in elkaars nabijheid elkaar beïnvloeden. Mensen zijn niet op beleid georiënteerd maar op elkaar. Ze kijken zogezegd heel veel naar de zijkant. Onderzoek toont aan dat als mensen in jouw straat dikker worden, de kans groot is dat jij ook dikker wordt. Mensen die op kantoor een kamer delen, nemen al gauw elkaars gedrag over. Dit heeft grote gevolgen voor interventies.’

Je kunt dan ook meer de kracht van de groep aan het werk laten. ‘Dat is minder grijpbaar, en die onzekerheid vergelijk ik met rijden in de mist. Als je het initiatief overlaat aan de groep, is de uitkomst van het proces veel moeilijker te voorspellen’. Maar zegt Gerald: ‘Vrijwel iedereen wil uit zichzelf bouwen, een bijdrage leveren, gewaardeerd worden. De meesten vinden het fijn om gezien en gewaardeerd te worden. Maak daar gebruik van.’ Zo voorkom dat je verandertraject vastloopt op onbegrip en weerstand.

Bron: Managementboek Magazine